Lesrooster

Blok 2 – 2019

Dinsdag 30 April tot en met dinsdag 28 Mei.

  • 19.00 – 19.45 Hoopers gevorderd =vol
  • 19.45 – 20.30 Behendigheid gevorderd =vol
  • 20.30 – 21.15 Behendigheid gevorderd =vol


Donderdag 2 Mei tot en met donderdag 30 Mei.

  • 18.45  -19.30 Hoopers beginners
  • 19.30 – 20.15 Behendigheid gevorderd =vol
  • 20.15 – 21.00 Behendigheid beginners =vol